Omgevingstafel Moerdijk

De omgevingstafel bestaat uit een brede en vaste vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven op het terrein en omwonenden. De deelnemende bedrijven zijn ATMAtteroSivomaticStolt-Nielsen MoerdijkShell Moerdijk, de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) en het Havenbedrijf Moerdijk. De omwonenden die deelnemen aan de omgevingstafel zijn lid van de diverse gebiedstafels van de gemeente Moerdijk, of zijn buren van het haven- en industrieterrein met een groot netwerk in de regio. Ze zijn afkomstig uit de kernen Klundert, Moerdijk, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, het buitengebied en Strijen. Ook beide betrokken gemeenten Moerdijk en Strijen zijn in de omgevingstafel vertegenwoordigd. De omgevingstafel wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, Guus Govaart. Hij was al voorzitter van de Burenraad Moerdijk.

 

https://omgevingstafel-moerdijk.nl

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid