Koplopers

Koplopers
De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) is één van de partners van Duurzame Verbindingen Moerdijk. De BIM spant zich in om op Moerdijk een kopgroep van bedrijven te formeren en te presenteren. De kopgroep bestaat uit bedrijven die zich, aan de hand van harde, individuele afspraken inzetten om duurzaamheiddoelstellingen uit te werken en te realiseren. Deze ‘kopgroep’ van bedrijven is een inspiratiebron voor andere bedrijven in hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ervaring en kennis van de bedrijven zal ter beschikking gesteld worden aan andere bedrijven.
Kenmerken van een koploper op haven- en industrieterrein Moerdijk:
• is pro-actief (geen volger), een doorzetter, innovatief, coöperatief en praktisch;
• heeft de eigen (bedrijfs)huishouding (als basis) op orde;
• levert een bovenmatige inspanning op het gebied van duurzaamheid/duurzaam ondernemen;
• is inspirerend voor anderen en is bereid kennis en ervaring te delen;
• is bereid zich te presenteren en te committeren aan vast te stellen doelstellingen.

Inmiddels bestaat de kopgroep uit zeven bedrijven:
• Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM)
• Coatex BV
• Drecht Coating Services (DCS)
• Dr. W. Kolb Nederland
• Markland College
• Martens en Van Oord
• N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid