Platform Kam coördinatoren

Op het Haven- en industrieterrein Moerdijk zijn bij zowel grote als kleine bedrijven KAM-coördinatoren werkzaam, die voor het bedrijf de kwaliteits-, arbo-, milieu- en veiligheidszaken behartigen. Om de kennis en ervaring van deze functionarissen te bundelen heeft de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) enkele jaren geleden het initiatief genomen het platform KAM-coördinatoren Moerdijk op te richten. De belangrijkste doelstelling van dit platform is: het uitwisselen van kennis en ervaringen en het opdoen van nieuwe ideeën op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en/of veiligheid. Daarnaast heeft het platform een netwerkfunctie voor de bedrijven onderling.

Jaarlijks worden er vier platformbijeenkomsten georganiseerd, waarin actuele onderwerpen worden behandeld. Regelmatig worden ook externe sprekers uitgenodigd voor specialistische onderwerpen. Ook de overheden zijn regelmatig aanwezig om toelichting te geven over bijvoorbeeld beleid of vergunningverlening en handhaving. Tenslotte worden tevens actuele onderwerpen geagendeerd, welke de bedrijven zelf kunnen inbrengen, zoals ervaringen bij bijzondere gebeurtenissen op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu of veiligheid. De bijeenkomsten worden gehouden bij de deelnemende bedrijven, zodat de KAM-coördinatoren letterlijk bij elkaar in de keuken kunnen kijken.

Voor informatie en data van geplande bijeenkomsten:
https://www.bmdzuid.nl/training/kam-platform/

Plaatje KAM

Downloads

Inschrijf formulier

Bijeenkomsten 2016

Terugkoppeling 23 maart 2017
Terugkoppeling 1 maart 2016
Terugkoppeling 24 november 2015
Terugkoppeling 17 september 2015
Terugkoppeling 16 juni 2015
Terugkoppeling 5 maart 2015

BMD Advies Zuid-Nederland

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid