HR-platform

Op initiatief van de BIM en in samenwerking met de BZW is een platform gecreëerd voor de HR-medewerkers van de op het haven- en industrieterrein gevestigde bedrijven. De bijeenkomsten beogen uitwisseling van kennis en ervaringen te bevorderen.

De BIM organiseert een aantal activiteiten op gebied van onderwijs en arbeid.

Ten eerste is het mogelijk voor BIM leden om deel te nemen in het HR platform van BZW gericht op HR managers. Ongeveer 5 keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar een thema besproken wordt. Recent is dit bijvoorbeeld gegaan over ervaringen met de invoering van de participatiewet.

Tevens vertegenwoordigt BIM de bedrijven in initiatieven van de overheid op gebied van onderwijs en arbeid. Dit varieert van afstemming van onderwijs op de Moerdijk arbeidsmarkt tot onderzoeken van opzetten van flexibele arbeids-pools.

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid