Nieuws

Overheid ziet in dat de infra structuur in Nederland noodzaak is.

Continue Reading

Met het oog op de toekomstige betaalde parking(s), is “Havenbedrijf Rotterdam” lovend over deze oplossing en vorm van parkeren.

Continue Reading

Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk van start

De nieuwe ‘Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk’ kwam op 12 april voor de eerste keer bijeen. Open en constructief overleg en het betrekken van omwonenden bij besluitvormingsprocessen rond voor hen belangrijke onderwerpen staan in dit nieuwe overlegorgaan centraal. Daardoor draagt de Omgevingstafel bij aan goed nabuurschap, één van de ambities in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

Continue Reading

Havenbedrijf en Shell Moerdijk met buren aan ‘omgevingstafel’

MOERDIJK – Breder overleg met meer buren. Minder focus op overlast en incidenten, maar omwonenden betrekken bij veel meer onderwerpen die spelen op het industrieterrein Moerdijk. En daar ook een digitaal platform voor bieden. Lees het gehele artikel hier

Continue Reading

Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2030, nr 1 2017

De uitvoering van de Havenstrategie voor het haven- en Industrieterrein Moerdijk ligt op koers. Dat is de conclusie uit de monitoringsrapportage die begin dit jaar is uitgebracht. De ambitie is dat Port of Moerdijk in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta is. Waarbij people, planet en profit ofwel: omgeving,

Continue Reading

Kijkdag sociaal ondernemen

  Ja, je leest het goed: Bekijk het maar! Sociaal ondernemen; wat roept deze term bij je op? Je hebt er ongetwijfeld een mening over. Dat kan positief zijn, maar het kan ook zijn dat je je herkent in de term ‘bekijk het maar’. Om een goed beeld te krijgen van de kansen, e ecten

Continue Reading

Verzet bedrijven tegen windpark Nuon bij Klundert

De onderneming aan de Houtsnipweg is één van de vijf bedrijven aan de westelijke kant van industrieterrein Moerdijk die bezwaar hebben gemaakt tegen het windpark van Nuon. Dit schrijft BN de stem. Meer lezen »

Continue Reading

Open Haven Moerdijk

Open haven Moerdijk – 22 oktober 2016 . Bekijk hier het filmpje

Continue Reading

Duurzame Verbindingen

Duurzame Verbindingen Moerdijk. Bekijk hier het filmpje             Download hier de milieurapportage  

Continue Reading

Haven van Moerdijk krijgt weer certificaat duurzaamheid

MOERDIJK – De European Sea Ports Organisation (ESPO) heeft de haven van Moerdijk opnieuw gecertificeerd voor haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Tijdens het GreenPort Congres in Venetië, vorige week, reikte de ESPO het Port Environmental Review System (PERS)-certificaat uit aan Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk. Het is

Continue Reading

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid