Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2030, nr 1 2017

Havenstrategie Moerdijk 2030
De uitvoering van de Havenstrategie voor het haven- en Industrieterrein Moerdijk ligt op koers. Dat is de conclusie uit de monitoringsrapportage die begin dit jaar is uitgebracht. De ambitie is dat Port of Moerdijk in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta is. Waarbij people, planet en profit ofwel: omgeving, milieu en economie in balans zijn. Ook in 2017 werken provincie, gemeente en havenbedrijf aan het realiseren van deze ambitie. In deze nieuwsbrief leest u over de actuele ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief

Bekijk hier de gehele nieuwsbrief