Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk van start

De nieuwe ‘Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk’ kwam op 12 april voor de eerste keer bijeen. Open en constructief overleg en het betrekken van omwonenden bij besluitvormingsprocessen rond voor hen belangrijke onderwerpen staan in dit nieuwe overlegorgaan centraal. Daardoor draagt de Omgevingstafel bij aan goed nabuurschap, één van de ambities in de Havenstrategie Moerdijk 2030.